Διαχείριση Αρχείων

Διαχείριση Αρχείων

Η Kaniklides προσφέρει συστηματική διαχείριση αρχείων καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής τους, από τη δημιουργία μέχρι την διάθεση:

 • Δημιουργία/Κατηγοριοποίηση
 • Καταγραφή
 • Αποθήκευση
 • Προστασία
 • Πρόσβαση
 • Μεταφορά
 • Καταστροφή/διάθεση

Επιλέγοντας την Kaniklides διασφαλίζετε:

 • Συμμόρφωση με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 – General Data Protection Regulation (GDPR).
 • Βελτίωση της αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας του οργανισμού
 • Μείωση των λειτουργικών εξόδων
 • Μείωση των λειτουργικών κινδύνων
 • Εναρμόνιση με τις σχετικές νομοθεσίες
Scroll to Top