Πώς οι εταιρίες θα καταπολεμήσουν το φαινόμενο της δωροδοκίας;

Ως τμήμα του μείζονος προβλήματος της διαφθοράς η οποία αποτελεί διεθνές και διαχρονικό φαινόμενο των κοινωνιών και των οικονομιών, η δωροδοκία καταφέρνει να φέρει σημαντικά πλήγματα στην αξιοπιστία και στην αποτελεσματικότητα, τόσο των οργανισμών, όσο και των κοινωνιών αλλά και των ίδιων των κρατών τα οποία αδυνατούν να την ελέγξουν.

Κοινή εντύπωση είναι ότι τα εν λόγω ζητήματα οφείλει να τα καταπολεμήσει ο κρατικός μηχανισμός. Ωστόσο, μερίδιο ευθύνης φέρουν και οι ίδιες οι εταιρίες ή οι οργανισμοί, οι οποίοι καλούνται να διαφυλάξουν τις διαδικασίες τους, κρατώντας τες μακριά από στρεβλώσεις τέτοιου τύπου.

Τι ακριβώς είναι η «δωροδοκία»;

Επί της ουσίας, ως «δωροδοκία», ορίζεται κάθε παράνομη πράξη προσφοράς ή αποδοχής πάσης φύσεως ωφελημάτων οποιασδήποτε αξίας, με σκοπό την επιρ…

Scroll to Top