Αποθήκευση, Ασφαλής Ψηφιοποίηση και Καταστροφή Εγγράφων

Αποθήκευση, Ασφαλής Ψηφιοποίηση και Καταστροφή Εγγράφων

Στην Kaniklides oι ραγδαίες εξελίξεις στην τεχνολογία μας κρατούν σε καθημερινή ετοιμότητα, εφαρμόζοντας επικαιροποιημένα και ασφαλή συστήματα, ενώ είμαστε σε πλήρη εναρμόνιση με τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες και νομοθετικές απαιτήσεις. Οι εγκαταστάσεις μας πληρούν όλες τις σχετικές προδιαγραφές ασφάλειας, συμμορφούμενες πλήρως με όλες τις νομοθεσίες περί οικοδομών, και είναι οι μοναδικές στην Κύπρο πλήρως αδειοδοτημένες και πιστοποιημένες σε θέματα πυρόσβεσης.

Η διαδικασία της ψηφιοποίησης αρχείων που εφαρμόζουμε είναι εναρμονισμένη με τις απαιτήσεις του προτύπου ISO/ TR 13028, και μετατρέπει τα φυσικά αρχεία σε ηλεκτρονική μορφή.

Οι εγκαταστάσεις μας προσφέρουν τη δυνατότητα απομόνωσης των διαδικασιών σάρωσης και κατηγοριοποίησης κάθε έργου, ενώ κάθε χώρος πρόσβασης είναι πλήρως ελεγχόμενος με αυστηρά συστήματα ασφάλειας. Σε κάθε διαδικασία εφαρμόζεται σύστημα πλήρους ιχνηλασιμότητας για κάθε έγγραφο που διαχειριζόμαστε.

Στη συνέχεια, τα κιβώτια μεταφέρονται στην αποθήκη όπου τοποθετούνται σε παλέτα, καλύπτονται με nylon, και τοποθετούνται σε μεταλλικά ράφια, στα οποία πρόσβαση υπάρχει μόνο μέσω του συστήματος ανύψωσης VNA.

Οι υπερσύγχρονοι αποθηκευτικοί μας χώροι είναι εναρμονισμένοι με τους κανονισμούς της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, και είναι εξοπλισμένοι με:

  • Αυτοματοποιημένο σύστημα κατάσβεσης πυρκαγιάς με τη χρήση CO2
  • Αυτοματοποιημένο σύστημα κατάσβεσης πυρκαγιάς με νερό μετά τη χρήση CO2
  • Αυτόνομη παροχή νερού (90 τόνοι)

Όλες μας οι διαδικασίες έχουν σχεδιαστεί με τρόπο ώστε να παρέχουμε τη μέγιστη ασφάλεια για τα έγγραφα και αρχεία σας. Στην Kaniklides σας διαβεβαιώνουμε ότι τα έγγραφα σας θα είναι πάντα απόλυτα ασφαλή

Scroll to Top