Διεθνής Οργανισμός Τυποποίησης (ISO)

Πιστοποιήσεις

Η Kaniklides εξειδικεύεται στη συστηματική διαχείριση αρχείων καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής τους, από τη δημιουργία μέχρι την διάθεσή τους. Η Kaniklides είναι ο μοναδικός οργανισμός στον κλάδο διαχείρισης αρχείων και εγγράφων – ίσως σε πανευρωπαϊκό επίπεδο – που έχει πιστοποιηθεί 8 σχετικά πρότυπα ποιότητας ISO, διασφαλίζοντας την ποιότητα και ασφάλεια των προσφερόμενων υπηρεσιών.

  • ISO 9001:2015 – Quality Management System
  • ISO 27001:2013 – Information Security Management System
  • ISO 22301:2014 – Business Continuity Management System
  • ISO 45001:2018 – Occupational Health and Safety Management System
  • ISO 14001:2015 – Environmental Management System
  • ISO 30301:2011 – Information and Documentation / Management System for Records
  • ISO/TR 13028 – Information and Documentation – Implementation Guidelines for Digitisation of Records
  • ISO 37001 – Anti-bribery Management System

Information and Records Management Society

Ο Οργανισμός Διαχείρισης Πληροφοριών και Αρχείων (IRMS) είναι ο κορυφαίος επαγγελματικός οργανισμός για όλους όσους ασχολούνται με τη διαχείριση, τη διακυβέρνηση ή τη χρήση πληροφοριών. Το IRMS, δραστηριοποιείται για περισσότερα από 30 χρόνια και έχει ξεκάθαρη δέσμευση για συμμετοχή σε όλο το επάγγελμα. Έχει πέραν των 1000 μελών (ατομικά και εταιρικά) σε περισσότερες από 30 χώρες παγκοσμίως και σε όλους τους τομείς του επιχειρηματικού κόσμου – συμπεριλαμβανομένων δημόσιων και ιδιωτικών.

S. Kaniklides (CYPRUS) Limited

Η ολοκλήρωση της επιθεώρησης για SOC 2 Type II και ISAE 3000 δείχνει ότι οι δραστηριότητες, οι διαδικασίες και οι έλεγχοί μας έχουν αξιολογηθεί και ελεγχθεί επίσημα από ανεξάρτητη λογιστική και ελεγκτική εταιρεία καθ’ όλη την περίοδο 1 Οκτωβρίου 2021 έως 30 Σεπτεμβρίου 2022 του συστήματος που σχετίζεται με τις υπηρεσίες Ασφαλούς Αποθήκευσης, Ψηφιοποίησης και Καταστροφής της Εταιρείας S. Kaniklides (Cyprus) Limited.

Scroll to Top