Σημαντική πρόκληση η ασφαλής καταστροφή εγγράφων

Η ασφαλής καταστροφή εγγράφων είναι μια σημαντική πρόκληση για την αποφυγή διαρροής της πληροφορίας που περιέχουν, γεγονός που προνοεί πλέον και ο νέος Γενικός Κανονισμός Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

Η Kaniklides στα πλαίσια των συνεχών επενδύσεών της για ανάπτυξη καινοτόμων και ποιοτικών υπηρεσιών Διαχείρισης Εγγράφων, παρέχει στην Κυπριακή αγορά την υπηρεσία καταστροφής εγγράφων κατηγορίας 4 (DIN 32757),  πιστοποίηση  που είναι απαίτηση μεγάλων Οργανισμών για την ασφαλή καταστροφή διαβαθμισμένων εγγράφων. Η καταστροφή γίνεται σε υπερσύγχρονη μονάδα που διακρίνεται μεταξύ άλλων και για τη φιλική προς το περιβάλλον και τους χρήστες λειτουργία της (σύστημα απορρό…

Scroll to Top