Συνεχή ανάπτυξη παρουσιάζει η εταιρεία Κανικλίδης

Συνεχή ανάπτυξη παρουσιάζει η εταιρεία ΚΑΝΙΚΛΙΔΗΣ η οποία προσφέρει εξειδικευμένες υπηρεσίες υψηλών προδιαγραφών για Ψηφιοποίηση, Διαχείριση και Φύλαξη και εμπιστευτική καταστροφή αρχείων.

Η εταιρεία, έχει καταφέρει τα τελευταία χρόνια να κερδίσει και να διασφαλίσει την εμπιστοσύνη σημαντικών δημόσιων και ιδιωτικών οργανισμών και επιχειρήσεων υψηλού κύρους στο πελατολόγιό της.

Στα πλαίσια της συνεχούς βελτίωσης των υπηρεσιών της, η εταιρεία ΚΑΝΙΚΛΙΔΗΣ πρωτοστατεί προβαίνοντας σε όλες τις ενέργειες και διαδικασίες για πιστοποίηση της με το διεθνές Πρότυπο ISO 37001:2016, σύστημα Διαχείρισης της καταπολέμησης της δωροδοκίας που θέτει απαιτήσεις προς τους Οργανισμούς για την καταπολέμηση της δωροδοκίας και τη συμμόρφωση με τη σχετική νομοθεσία. Σκοπός του Συστήματος είναι να καλλιε…

Scroll to Top